Home » Posts tagged "ga dong tao phan thiet"

Chăm sóc Gà Đông Tảo như… vua

Một kg gà Đông Tảo có giá tiền triệu, thậm chí những con thuần chủng lên tới 40 – 50 triệu đồng/con. Tuy nhiên, chủ...

Gà Đông Tảo Mái 01

Thông tin: – Gà Đông Tảo Mái – Trọng lượng:  3.5kg – Tuổi: 10 tháng – Vảy: chất vảy thịt đỏ – Mã lông: Đẹp

Bệnh cầu trùng (Coccidiosis avium)

Bệnh cầu trùng (Coccidiosis avium) là bệnh phổ biến gây thiệt hại không nhỏ cho các đàn gà Đông Tảo vì khí hậu nước ta...