Home » Posts tagged "ga dong tao moi no"

Chăm sóc Gà Đông Tảo như… vua

Một kg gà Đông Tảo có giá tiền triệu, thậm chí những con thuần chủng lên tới 40 – 50 triệu đồng/con. Tuy nhiên, chủ...

Gà Đông Tảo mới nở

Thông Tin: – Gà Đông Tảo mới nở – Trọng lượng: 100g – 150g – Tuổi: 1 ngày – Mã lông: Đẹp Lưu ý: – Gà...