Home » Archive by category "Kỹ Thuật Nuôi Gà Đông Tảo"

Bệnh cầu trùng (Coccidiosis avium)

Bệnh cầu trùng (Coccidiosis avium) là bệnh phổ biến gây thiệt hại không nhỏ cho các đàn gà Đông Tảo vì khí hậu nước ta...