Home » Gà Đông Tảo » Gà Đông Tảo Trưởng Thành » Archive by category "Gà Đông Tảo Trống"

Gà đông tảo trống 02

Thông tin: - Gà Đông Tảo Trống - Trọng lượng:  4.4kg - Tuổi: 15 tháng - Vảy: chất vảy thịt đỏ - Mã lông: Đẹp