Home » Gà Đông Tảo » Gà Đông Tảo Trưởng Thành » Archive by category "Gà Đông Tảo Mái"

Gà Đông Tảo Mái 01

Thông tin: – Gà Đông Tảo Mái – Trọng lượng:  3.5kg – Tuổi: 10 tháng – Vảy: chất vảy thịt đỏ – Mã lông: Đẹp