Home » Gà Đông Tảo » Archive by category "Gà Đông Tảo Trưởng Thành"

Gà Đông Tảo Mái 01

Thông tin: – Gà Đông Tảo Mái – Trọng lượng:  3.5kg – Tuổi: 10 tháng – Vảy: chất vảy thịt đỏ – Mã lông: Đẹp

Gà đông tảo trống 02

Thông tin: - Gà Đông Tảo Trống - Trọng lượng:  4.4kg - Tuổi: 15 tháng - Vảy: chất vảy thịt đỏ - Mã lông: Đẹp