Home » Gà Đông Tảo » Gà Đông Tảo Con » Archive by category "Gà Đông Tảo Mới Nở"

Gà Đông Tảo mới nở

Thông Tin: – Gà Đông Tảo mới nở – Trọng lượng: 100g – 150g – Tuổi: 1 ngày – Mã lông: Đẹp Lưu ý: – Gà...