Home » Gà Đông Tảo » Gà Đông Tảo Con » Archive by category "Gà Đông Tảo 2 tháng"

Gà Đông Tảo 2 tháng

Thông tin: – Gà Đông Tảo 2 tháng – Trọng lượng: 400g – 550g – Tuổi: 2 tháng – Mã lông: Đẹp Lưu ý: – Gà...