Home » Gà Đông Tảo » Gà Đông Tảo Con » Archive by category "Gà Đông Tảo 1 tháng"

Gà Đông Tảo 1 tháng

Thông tin: – Gà Đông Tảo 1 tháng – Trọng lượng: 300g – 400g – Tuổi: 1 tháng – Mã lông: Đẹp Lưu ý: –...