Home » Archive by category "Gà Đông Tảo"

Gà Đông Tảo Mái 01

Thông tin: – Gà Đông Tảo Mái – Trọng lượng:  3.5kg – Tuổi: 10 tháng – Vảy: chất vảy thịt đỏ – Mã lông: Đẹp

Gà Đông Tảo 2 tháng

Thông tin: – Gà Đông Tảo 2 tháng – Trọng lượng: 400g – 550g – Tuổi: 2 tháng – Mã lông: Đẹp Lưu ý: – Gà...

Gà Đông Tảo 1 tháng

Thông tin: – Gà Đông Tảo 1 tháng – Trọng lượng: 300g – 400g – Tuổi: 1 tháng – Mã lông: Đẹp Lưu ý: –...

Gà Đông Tảo mới nở

Thông Tin: – Gà Đông Tảo mới nở – Trọng lượng: 100g – 150g – Tuổi: 1 ngày – Mã lông: Đẹp Lưu ý: – Gà...

Gà đông tảo trống 02

Thông tin: - Gà Đông Tảo Trống - Trọng lượng:  4.4kg - Tuổi: 15 tháng - Vảy: chất vảy thịt đỏ - Mã lông: Đẹp