Gà Đông Tảo Tiêu Biểu

Gà Đông Tảo Mái 01

Thông tin: – Gà Đông Tảo Mái – Trọng lượng:  3.5kg – Tuổi: 10 tháng – Vảy: chất vảy thịt đỏ – Mã lông: Đẹp

Bệnh cầu trùng (Coccidiosis avium)

Bệnh cầu trùng (Coccidiosis avium) là bệnh phổ biến gây thiệt hại không nhỏ cho các đàn gà Đông Tảo vì khí hậu nước ta...

Gà Đông Tảo 2 tháng

Thông tin: – Gà Đông Tảo 2 tháng – Trọng lượng: 400g – 550g – Tuổi: 2 tháng – Mã lông: Đẹp Lưu ý: – Gà...

Gà Đông Tảo 1 tháng

Thông tin: – Gà Đông Tảo 1 tháng – Trọng lượng: 300g – 400g – Tuổi: 1 tháng – Mã lông: Đẹp Lưu ý: –...

Gà Đông Tảo mới nở

Thông Tin: – Gà Đông Tảo mới nở – Trọng lượng: 100g – 150g – Tuổi: 1 ngày – Mã lông: Đẹp Lưu ý: – Gà...

Gà đông tảo trống 02

Thông tin: - Gà Đông Tảo Trống - Trọng lượng:  4.4kg - Tuổi: 15 tháng - Vảy: chất vảy thịt đỏ - Mã lông: Đẹp